Wat te doen bij een overlijden?

Het is een moeilijke periode wanneer u met een sterfgeval te maken krijgt. Het doel van de Rotterdamse Uitvaart is om het in zo’n zware periode u iets makkelijker voor u te maken. Wij zorgen bij een overlijden in Rotterdam en omstreken voor een uitvaart die betaalbaar is voor u.

Hieronder staan de belangrijkste stappen op een rij om te doen na het overlijden.

1. Waarschuw de huisarts

Bij een sterfgeval thuis, in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis moet eerst de (huis)arts worden ingeschakeld voor het ‘schouwen’, het daadwerkelijk vaststellen van het overlijden. In een zorginstelling en het ziekenhuis is vaak een arts aanwezig en wordt deze automatisch gewaarschuwd.

2. Bel de uitvaartverzorger

Wanneer het lichaam is geschouwd door de arts, neemt u contact op met de uitvaartverzorger. In samenspraak wordt directe hulp geboden, zoals de laatste verzorging en het eventuele overbrengen of thuis opbaren van de overledene. Tevens wordt er een afspraak gemaakt om de uitvaart te bespreken, op een tijdstip en locatie naar keuze.

De Rotterdamse Uitvaart is 24/7 bereikbaar op het nummer 010 201 71 65

3. Uitvaartpolissen

De uitvaartverzorger zal er ook voor zorgen dat eventuele uitvaartpolissen tot uitkering zullen worden gebracht bij de betreffende verzekeraar. U bent altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger, ongeachte waar u verzekerd bent (laat u tijdig informeren indien de polis een natura-verzekering betreft).

4. Aangeven van een overlijden

Veelal zal de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden verzorgen bij de gemeente en de akte van overlijden aan u verstrekken. Met deze aangifte worden een aantal instanties automatisch op de hoogte gesteld, zoals: Belastingdienst, SVB, AOW, UWV, grote pensioenfondsen, pensioen- en zorgverzekeraars, CAK en RDW. De akte van overlijden heeft u nodig om bepaalde organisaties te informeren en overeenkomsten stop te zetten, zoals de bank, huurwoning en abonnementen.

Wilt u meer informatie over wat te doen bij overlijden? Bekijk de websites van de Rijksoverheid en de Gemeente Rotterdam.

Naar de website van de Rijksoverheid bij overlijden
Naar de website van de Gemeente Rotterdam bij overlijden